artykuł nr 1

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Bursie Szkolnej nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola dot. realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim