artykuł nr 1

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 292 KB
artykuł nr 2

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Przedszkolu Samorządowym Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 142 KB
artykuł nr 3

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w PS Nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 255 KB
artykuł nr 4

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w PS Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 272 KB