artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 246 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 245 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 244 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 243 z dn. 25 czerwca 2007 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 242 z dn. 25 czerwca 2007 r.