artykuł nr 41

Zarzadzenie Nr 98 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 97 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 96 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 95 z dn. 14 marca 2007 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 94 z dn. 14 marca 2007 r.