artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 464 z dn. 14 grudnia 2006 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 463 z dn. 14 grudnia 2006 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 462 z dn. 14 grudnia 2006 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 461 z dn. 13 grudnia 2006 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 460 z dn. 11 grudnia 2006 r.