artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 314 z dn. 29 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 313 z dn. 29 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 312 z dn. 24 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 311 z dn. 22 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 310 z dn. 18 sierpnia 2006 r.