artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 349 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 348 z dn. 29 września 2006 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 347 z dn. 27 września 2006 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 346 z dn. 25 września 2006 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 345 z dn. 25 września 2006 r.