artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych, deklaracje - 2020 r. i 2021 r.

UWAGA!

Stawki z 2016 r. obowiązują również w 2020 roku i 2021 roku.


Nowy wzór deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1A obowiązujący od 01.01.2019 r.

 

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

artykuł nr 2

Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2017 r. i 2018 r.

UWAGA!
Stawki z roku 2016 obowiązują również w roku 2017 i 2018.

artykuł nr 3

Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2016 r.

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych

UWAGA! Stawki z roku 2010 obowiązują również w roku 2015