artykuł nr 26

Zarządzenie nr 177 z dn. 9 czerwca 2020 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 176 z dn. 8 czerwca 2020 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 175 z dn. 4 czerwca 2020 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 174 z dn. 4 czerwca 2020 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 173 z dn. 3 czerwca 2020 r.