artykuł nr 31

Zarządzenie nr 240 z dn. 18 czerwca 2018 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 239 z dn. 18 czerwca 2018 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 238 z dn. 18 czerwca 2018 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 237 z dn. 18 czerwca 2018 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 236 z dn. 14 czerwca 2018 r.