artykuł nr 16

Zarządzenie nr 129 z dn. 21 marca 2018 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 128 z dn. 19 marca 2018 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 127 z dn. 19 marca 2018 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 126 z dn. 19 marca 2018 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 125 z dn. 19 marca 2018 r.