artykuł nr 1

Zarządzenie nr 519 z dn. 29 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 518 z dn. 29 grudnia 2017 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 517 z dn. 29 grudnia 2017 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 516 z dn. 29 grudnia 2017 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 515 z dn. 29 grudnia 2017 r.