artykuł nr 66

Zarządzenie nr 193 z dn. 11 maja 2016 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 192 z dn. 11 maja 2016 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 191 z dn. 11 maja 2016 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 190 z dn. 9 maja 2016 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 189 z dn. 9 maja 2016 r.