artykuł nr 81

Zarządzenie nr 446 z dn. 9 listopada 2015 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 445 z dn. 9 listopada 2015 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 444 z dn. 6 listopada 2015 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 443 z dn. 6 listopada 2015 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 442 z dn. 4 listopada 2015 r.