artykuł nr 51

Zarządzenie nr 334 z dn. 26 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 333 z dn. 24 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 332 z dn. 20 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 331 z dn. 18 sierpnia 2015 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 330 z dn. 17 sierpnia 2015 r.