artykuł nr 1

Zarządzenie nr 143 z dn. 31 marca 2015 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 142 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 141 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 140 z dn. 30 marca 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 139 z dn. 30 marca 2015 r.