artykuł nr 36

Zarządzenie nr 99 z dn. 8 marca 2013 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 98 z dn. 8 marca 2013 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 97 z dn. 8 marca 2013 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 96 z dn. 8 marca 2013 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 95 z dn. 7 marca 2013 r.