artykuł nr 16

Zarządzenie nr 119 z dn. 20 marca 2013 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 118 z dn. 19 marca 2013 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 117 z dn. 19 marca 2013 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 116 z dn. 19 marca 2013 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 115 z dn. 19 marca 2013 r.