artykuł nr 1

Zarządzenie nr 598 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 597 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 596 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 595 z dn. 31 grudnia 2012 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 594 z dn. 31 grudnia 2012 r.