artykuł nr 1

Zarządzenie nr 458 z dn. 28 września 2012 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 457 z dn. 28 września 2012 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 456 z dn. 28 września 2012 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 455 z dn. 28 września 2012 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 454 z dn. 26 września 2012 r.