artykuł nr 66

Zarządzenie nr 233 z dn. 25 maja 2012 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 232 z dn. 25 maja 2012 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 231 z dn. 25 maja 2012 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 230 z dn. 24 maja 2012 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 229 z dn. 23 maja 2012 r.