artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP-dot. zadań powiatu 33 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP-dot. zadań gminy 33 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-dot. zadań powiatu 35 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-dot. zadań gminy 27 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-dot. zadań powiatu 37 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-dot. zadań gminy 27 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r. 20 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2011 r. 52 KB
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią 27 KB
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią 25 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-dot. zadań powiatu 33 KB
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-dot. zadań gminy 35 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-dot. zadań powiatu 32 KB
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-dot. zadań gminy 33 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2011 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone- dot. zadań powiatu 45 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone- dot. zadań gminy 42 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-dot. zadań powiatu 37 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-dot. zadań gminy 36 KB
Plan wydatków budżetowych-dot. zadań powiatu 111 KB
Plan wydatków budżetowych-dot. zadań gminy 141 KB
Plan dochodów budżetowych-dot. zadań powiatu 56 KB
Plan dochodów budżetowych-dot. zadań gminy 63 KB
Uchwała w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok 87 KB
artykuł nr 2

Projekt budżetu Miasta