artykuł nr 1

Budżet Miasta

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP-dot. zadań powiatu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zalicznych do SFP-dot. zadań gminy33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-dot. zadań powiatu35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-dot. zadań gminy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-dot. zadań powiatu37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek-dot. zadań gminy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2011 r.52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-dot. zadań powiatu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska-dot. zadań gminy35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-dot. zadań powiatu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska-dot. zadań gminy33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2011 r. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone- dot. zadań powiatu45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone- dot. zadań gminy42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-dot. zadań powiatu37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-dot. zadań gminy36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych-dot. zadań powiatu111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych-dot. zadań gminy141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych-dot. zadań powiatu56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych-dot. zadań gminy63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekt budżetu Miasta