artykuł nr 51

Zarządzenie nr 328 z dn. 24 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 327 z dn. 24 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 326 z dn. 24 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 325 z dn. 24 sierpnia 2010 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 324 z dn. 16 sierpnia 2010 r.