artykuł nr 41

Zarządzenie nr 184 z dn. 17 maja 2010 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 183 z dn. 17 maja 2010 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 182 z dn. 17 maja 2010 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie nr 181 z dn. 17 maja 2010 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie nr 180 z dn. 17 maja 2010 r.