artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Załączniki:
Realizacja wyniku budżetu125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie palnu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz polacówek oświatowo-wychowawczych100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy166 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wyniku budżetu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2008 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu za 2008 r.104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej534 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki wg grup w poszczególnych działach26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatki - stan na dzień 31 grudnia 2008 r.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2008 r.507 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer