artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.

Załączniki:
Realizacja wyniku budżetu 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 111 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie palnu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz polacówek oświatowo-wychowawczych 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wyniku budżetu 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2008 rok 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2008 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu za 2008 r. 104 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 534 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki wg grup w poszczególnych działach 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatki - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2008 r. 507 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer