artykuł nr 71

Zarządzenie nr 461 z dn. 3 listopada 2009 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 460 z dn. 3 listopada 2009 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 459 z dn. 30 października 2009 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 458 z dn. 30 października 2009 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 457 z dn. 30 października 2009 r.