artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 438 z dn. 4 grudnia 2008 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 437 z dn. 4 grudnia 2008 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 436 z dn. 4 grudnia 2008 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 435 z dn. 4 grudnia 2008 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 434 z dn. 4 grudnia 2008 r.