artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 423 z dn. 28 listopada 2008 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 422 z dn. 28 listopada 2008 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 421 z dn. 27 listopada 2008 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 420 z dn. 27 listopada 2008 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 419 z dn. 27 listopada 2008 r.