artykuł nr 1

VII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 17 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

VII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej;
  4. 4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim;
  5. 5. przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021’’;
  6. 6. wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
   w Piotrkowie Trybunalskim.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
  w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień 31 stycznia 2019 roku) – materiał w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta.
 2. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 rok.
 4. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły  od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
5. 1. Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5.1. Autopoprawka do WPF MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 1. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 2. Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5.2. Autopoprawka do zmiany budżetu miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 2. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 3. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej 468 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 3. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5.4. Projekt uchwały w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 4. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 5. Projekt uchwały w/s przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021" 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 5. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 6. Projekt uchwały w/s wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 6. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 7. Projekt uchwały w/s określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 7. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 8. Projekt uchwały w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019 762 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 8. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 9. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 621 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 9. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 10. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim 682 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 10. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 11. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 680 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 11. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 12. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim 593 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 12. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 13. Projekt uchwały w/s zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim 638 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 13. Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 14. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim 716 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 14. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 15. Projekt uchwały w/s zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim 684 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 15. Wynik głosowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 16. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim 604 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 16. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 17. Projekt uchwały w/s zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim 667 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 17. Wynik głosowania 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 18. Projekt uchwały w/s likwidacji technikum uzupełniającego dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 428 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 18. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 19. Projekt uchwały w/s likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 458 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 19. Wynik głosowania 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 20. Projekt uchwały w/s likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 20. Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 21. Projekt uchwały w/s likwidacji uzupełniających liceów ogólnokształcących, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 581 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 21. Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 22. Projekt uchwały w/s likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski. 493 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 22. Wynik głosowania 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 23. Projekt uchwały w/s likwidacji liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 568 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 23. Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 24. Projekt uchwały w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 354 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
5. 24. Wynik głosowania 181 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer