artykuł nr 1

XXVI Sesja Rady Miasta z 28 września 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/355/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/354/16 w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski Łódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/353/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 41 jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha 241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/352/16 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Parkowej-Morgowej (obręb 32) oznaczonej nr działki 478/1 o powierzchni 0,1502 ha241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/351/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/350/16 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej280 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/349/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/348/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXV Sesja Rady Miasta z 31 sierpnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/347/16 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/346/16 w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności GospodarczejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/345/16 w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/344/16 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej 37 (obręb 18) oznaczonej nr działek: 91/6 i 91/32 o łącznej powierzchni 0,4293 haMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/343/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/342/16 w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Karolinowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/341/16 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Energetyków-Graniczna-Wronia.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/340/16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kochanowskiego.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/339/16 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/338/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer