artykuł nr 1

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 106/4 obręb 21

artykuł nr 2

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę farmy...

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-10-04

artykuł nr 3

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 25, w celu przebudowy linii napowietrznej oraz przyłączy nn, demontażu linii napowietrznej nn oraz budowy linii kablowej nn

artykuł nr 4

Zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji...

Informuję o wydanej decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 września 2022 r., znak: IGK.6223.7.2022, udzielającej Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW na terenie Ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75
artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przedborskiej