artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczy postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW na terenie Ciepłowni C-2 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75.
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania środków finansowych na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania OSP - ORW w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych w formie dotacji
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące przekazania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi środków finansowych
artykuł nr 5

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wydzieleniem terenów niezbędnych do ich realizacji zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 103/8, 104/8, 104/10, 104/17, 105/5, 104/21, 105/8 obręb 47.
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał
III kwartał