artykuł nr 1

Obwieszczenie

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-04-18

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na 2022 rok

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-04-12

artykuł nr 4

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Informuję, iż od dnia 01 marca 2022 roku następuje wznowienie osobistych wizyt osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 5

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 231/39 obręb 20