artykuł nr 1

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: częściową likwidację sączka melioracyjnego i wykonanie nowego rurociągu drenarskiego na działce o numerze ewid. 63/9 obręb 0009 Piotrków Trybunalski (ul. Kacza)

Załączniki:
Zawiadomienie 120 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 247 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Rembeka 1/5-25 Pułku Piechoty 18

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 211 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Stronczyńskiego 4

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 232 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 227 KB