artykuł nr 1

Wykaz Nr DN-NP-35/2021 nieruchomości przeznaczonej do najmu przy ul. Górniczej 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

ZMIANA do ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 1

artykuł nr 3

ZMIANA do ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2

artykuł nr 4

ZMIANA do ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Stronczyńskiego 4

artykuł nr 5

ZMIANA do ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 1