artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie linii kablowych i napowietrznych 0,4 kV oraz rozbiórki linii napowietrznych 0,4 kV -Piotrków Trybunalski, ul.Słowackiego (od torów PKP do al.Armii Krajowej ), na terenie działek przy ul. Słowackiego, Staszica, Owocowej i Przyszłej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Mechanicznej, Wapiennej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Marynarskiej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Jeziornej, Porzeczkowej, Narcyzów w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Pawłowskiej, Herberta, Miłosza, Chopina, Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim