artykuł nr 26

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 221 KB
artykuł nr 27

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wierzeje wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej)

Załączniki:
Obwieszczenie 240 KB
artykuł nr 29

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 16 KB