artykuł nr 6

Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim;-budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy: Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w kierunku wschodnim do wysokości posesji nr 77 oraz przejście przez ulicę Prostą dla połączenia posesji nr 77 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej tj. między słupami 8 i 11 na terenie działek w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ewid. 25/6 w obrębie 18