artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1, 2, 3 i 4, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
Ogłoszenie 74 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o rozbudowie warsztatu samochodowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej 22 (dz. nr ew. 82/1 obręb 29)

Załączniki:
Obwieszczenie 14 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków: garażu, budynku gospodarczego i szklarni z przeznaczeniem na warsztat samochodowy (6 stanowiskowy) z częścią socjalną i zapleczem magazynowym wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury przewidzianych do realizacji przy ul. Wiślanej 25 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ew. 505 obręb 34)

Załączniki:
Obwieszczenie 14 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej NN w rejonie ulicy Rwańskiej, Wojska Polskiego oraz Placu Czarnieckiego

Załączniki:
Obwieszczenie 44 KB
artykuł nr 15

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szklarskiej i Orlej - obwieszczenie o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB