artykuł nr 66

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta

obrazek
Obwieszczenie
Załączniki:
Obwieszczenie 40 KB
artykuł nr 67

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych...

artykuł nr 68

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjneg...

artykuł nr 69

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 70

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...