główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-12-05 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2. Data: 2019-12-05 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Dokumentacja na stronę ZP
Wykonanie: Beata Grabowiecka
3. Data: 2019-12-05 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki od 1 do 9
Wykonanie: Beata Grabowiecka
4. Data: 2019-12-05 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5. Data: 2019-12-05 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
6. Data: 2019-12-05 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.46.2019 - Przetarg nieograniczony na: modernizację boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, przebudowa boiska z nawierzchnią asfaltową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno - sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa 3 punktów oświetlenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
7. Data: 2019-12-05 15:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
8. Data: 2019-12-05 09:21
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2019-12-05 09:20
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2019-12-05 09:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta » Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
11. Data: 2019-12-05 09:10
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
12. Data: 2019-12-05 09:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dniu 27 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. W. Olejnik z dn. 27.11.2019r. - dot. rozważenia zmiany przepisów umożliwiających łowienia ryb w stawie w Parku Belzackim
Wykonanie: Monika Jarzębska
13. Data: 2019-12-05 09:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
14. Data: 2019-12-05 09:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację A. Piekarskiego z dn. 27.11.2019r. - dot. wykonania brakującego fragmentu kanalizacji sanitarnej na ul. Żwirki
Wykonanie: Beata Grabowiecka
15. Data: 2019-12-05 08:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 22.11.2019r. - dot. zmiany godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
16. Data: 2019-12-04 14:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia Uchwałą Nr XIV/240/19 Rady Miasta z dn. 27 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
17. Data: 2019-12-04 14:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia Uchwałą Nr XIV/240/19 Rady Miasta z dn. 27 listopada 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
18. Data: 2019-12-04 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 3 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
19. Data: 2019-12-04 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 3 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Uchwałą Nr XIV/240/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 27 listopada 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
20. Data: 2019-12-04 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 3 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
21. Data: 2019-12-04 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 448 z dn. 3 grudnia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
22. Data: 2019-12-04 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 447 z dn. 3 grudnia 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
23. Data: 2019-12-04 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 443 z dn. 29 listopada 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
24. Data: 2019-12-04 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 442 z dn. 29 listopada 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Paulina Budkowska
25. Data: 2019-12-04 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn. 3 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
26. Data: 2019-12-04 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn. 3 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
27. Data: 2019-12-04 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 447 z dn. 3 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
28. Data: 2019-12-04 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 447 z dn. 3 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
29. Data: 2019-12-04 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn. 29 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
30. Data: 2019-12-04 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 29 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
31. Data: 2019-12-04 13:24
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 140
Wykonanie: Paulina Budkowska
32. Data: 2019-12-03 15:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 20.11.2019r. - dot. w sprawie ustawienia w okolicy cmentarza toalety typu TOI TOI
Wykonanie: Beata Grabowiecka
33. Data: 2019-12-03 14:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 23.10.2019 r. p. Damiana Brajczewskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz p. Krzysztofa Robaka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (drogi wewnętrzne, parkingi) oraz z dachu budynku poprzez studnię osadnikową do istniejącego urządzenia wodnego - komory zlokalizowanej na krytym kanale rzeki Strawy .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
34. Data: 2019-12-03 14:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 23.10.2019 r. p. Damiana Brajczewskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz p. Krzysztofa Robaka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych (drogi wewnętrzne, parkingi) oraz z dachu budynku poprzez studnię osadnikową do istniejącego urządzenia wodnego - komory zlokalizowanej na krytym kanale rzeki Strawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
35. Data: 2019-12-03 14:09
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Beata Grabowiecka
36. Data: 2019-12-03 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 446 z dn. 2 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 446
Wykonanie: Beata Grabowiecka
37. Data: 2019-12-03 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 446 z dn. 2 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
38. Data: 2019-12-03 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
39. Data: 2019-12-03 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 444 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
40. Data: 2019-12-03 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
41. Data: 2019-12-03 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
42. Data: 2019-12-03 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
43. Data: 2019-12-03 13:36
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - ul. Metalowców_kompleks II i III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
44. Data: 2019-12-03 13:34
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Metalowców kompleks nr III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
45. Data: 2019-12-03 13:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Metalowców kompleks nr II
Wykonanie: Beata Grabowiecka
46. Data: 2019-12-03 13:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
47. Data: 2019-12-03 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
48. Data: 2019-12-02 15:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 438 z dn. 27 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja opisu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
49. Data: 2019-12-02 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
50. Data: 2019-12-02 14:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIV Sesja Rady Miasta z dn. 27.11.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020
Wykonanie: Monika Jarzębska