główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-06-19 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2019 - Przetarg nieograniczony na: Część I-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej" Część II-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2019-06-19 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z dn. 24.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn".
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2019-06-19 15:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dn. 24.05.2019 r. o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn"
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2019-06-19 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2019-06-19 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2019-06-19 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 236 z dn. 18 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 236
Wykonanie: Beata Grabowiecka
7. Data: 2019-06-19 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 236 z dn. 18 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
8. Data: 2019-06-18 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 233 z dn. 17 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 233
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2019-06-18 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 14 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w formie gwarancji poręczenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2019-06-18 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 235 z dn. 17 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 235
Wykonanie: Beata Grabowiecka
11. Data: 2019-06-18 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
12. Data: 2019-06-18 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 235 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
13. Data: 2019-06-18 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
14. Data: 2019-06-18 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 234.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ? dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
15. Data: 2019-06-18 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 234 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
16. Data: 2019-06-18 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
17. Data: 2019-06-18 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 234 z dn. 17 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
18. Data: 2019-06-18 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
19. Data: 2019-06-18 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
20. Data: 2019-06-18 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 233 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
21. Data: 2019-06-18 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
22. Data: 2019-06-18 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 6 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 216
Wykonanie: Monika Jarzębska
23. Data: 2019-06-17 12:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 6/19 z dn. 10.04.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
24. Data: 2019-06-17 12:49
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 7/19 z dn. 08.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
25. Data: 2019-06-17 12:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 7/19 z dn. 10.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
26. Data: 2019-06-17 12:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/19 z dn. 8.05.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
27. Data: 2019-06-17 12:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strawa w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
28. Data: 2019-06-17 12:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strawa w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
29. Data: 2019-06-17 12:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
30. Data: 2019-06-17 12:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
31. Data: 2019-06-17 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 14 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 232
Wykonanie: Beata Grabowiecka
32. Data: 2019-06-17 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 14 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
33. Data: 2019-06-17 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 231 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
34. Data: 2019-06-17 10:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
35. Data: 2019-06-17 10:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
36. Data: 2019-06-17 10:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Miedziana i Bazaltowa w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
37. Data: 2019-06-17 10:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Miedziana i Bazaltowa w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
38. Data: 2019-06-17 09:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Złotej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
39. Data: 2019-06-17 09:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Złotej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
40. Data: 2019-06-17 09:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: poprawa tytułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
41. Data: 2019-06-14 15:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informację o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
42. Data: 2019-06-14 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informację o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE ?63 w ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
43. Data: 2019-06-14 12:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji SN oraz NN, przebudowie/remoncie wodociągu, remoncie kanalizacji sanitarnej wraz z remontem i budową brakujących przyłączy do nieruchomości, budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
44. Data: 2019-06-14 12:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych z dn. 13.06.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
45. Data: 2019-06-14 12:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia, z dn. 13.06.2019 r., robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
46. Data: 2019-06-14 12:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia, z dn. 13.06.2019 r., robót budowlanych .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
47. Data: 2019-06-14 12:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia, z dn. 13.06.2019 r., robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
48. Data: 2019-06-14 09:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie Nr 4/2019 Wojewody Łódzkiego z dn. 31 maja 2019 r. w/s zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Rozporządzenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
49. Data: 2019-06-14 09:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozporządzenie Nr 4/2019 Wojewody Łódzkiego z dn. 31 maja 2019 r. w/s zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
50. Data: 2019-06-13 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2019 Przetarg nieograniczany na: budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór baneru
Wykonanie: Paulina Budkowska