główna zawartość
artykuł nr 1

Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne jak również powoływane przez Prezydenta projektowe struktury organizacyjne...