artykuł nr 1

Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

W skład Urzędu wchodzą:

Prezydent
P
Urząd Stanu Cywilnego
USC
Inspektor Ochrony DanychIOD
Biuro Prawne
PRP
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
PZK
Audytor Wewnętrzny
PAU
Biuro KontroliPKW
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
PO
Miejski Rzecznik Konsumentów
PZR
Biuro Prasowe
PRK
Pierwszy Zastępca Prezydenta
S
Referat Edukacji
SPE
Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta
SPK
Referat Spraw Społecznych
SPS
Referat Zamówień Publicznych
SPZ
Referat Gospodarki Nieruchomościami
SPN
Drugi Zastępca Prezydenta
I
Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
IRM
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IGK
Referat Gospodarowania Odpadami KomunalnymiIGO
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
IMG
Referat Architektury i Budownictwa
IMA
Sekretarz
D
Biuro Rady Miasta
DRM
Biuro Obsługi Mieszkańców 
DBM
Referat Ewidencji LudnościDEL
Referat KomunikacjiDRK
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
DBK
Biuro Partnerstwa i Funduszy
DPF
Referat Informatyki
DRI
Referat Administracji i Majątku
DRG
Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
DBI
Archiwum Zakładowe DAZ
Centrum Informacji Turystycznej
CIT
Skarbnik
F
Referat Budżetu i Analiz Finansowych
FBA
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
FFW
Referat Księgowości
FFK
Referat Dochodów
FFD