artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 6 września 2019 r.