artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargach nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2019 r.