artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016