artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Bugajskiej 17-Wyzwolenia 3

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016