artykuł nr 1

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej w granicach piotrkowskiej strefy aktywności gospodarczej

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze