artykuł nr 1

Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
WykazMB
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze