artykuł nr 1

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: funkscjonariuszy - aplikantów Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim